KINEDRIVE - frekvenčné meniče

Riešenie pohonu pre každý výkon a aplikáciu

Vysoká účinnosť * Vysoká spoľahlivosť * Kompatibilita * Úspora energie až 70% * Robustná konštrukcia, typizovaná výroba * Modulárna konštrukcia umožňujúca jednoduchú výmenu funkčných jednotiek * Optimalizácia energetickej účinnosti * Riešenie pre špecifické aplikácie * Šetrnosť nákladov * Optimálna integrácia

KINEDRIVE pokrýva celé výkonové spektrum frekvenčných meničov. Kladie dôraz na rozmanitosť, flexibilitu funkcií a efektivitu návrhu pohonu a jeho uvedenie do prevádzky

KINEDRIVE tvorí nové štandardy v technike pohonov a prekladá radu výhod z ktorých profitujú naší zákazníci. Zahŕňa rozsah od najjednoduchších využití cez náročné riadenie výrobných procesov až po viaceré pohony a dynamicky náročné aplikácie s riadením polohy.

KINEDRIVE je navrhnutý pre rôzne napäťové hladiny, čím umožňuje nasadenie kdekoľvek na svete. Taktiež sa ľahko realizuje servis, dodávka náhradných dielov a technická podpora autorizovanými strediskami v strednej Európe.

Nízke napätie AC

Standard E550

Štandardné aplikácie

Vector V350

Dynamické aplikácie

Vector V560

Dynamické aplikácie v procesnom priemysle

CRANE V25

Dynamické aplikácie v procesnom priemysle

Vector L1000

Aplikácie obrovských výkonov na NN

Zásuvné moduly

logo_changed

Kineport 2

Vzdialený ovládací panel - LED Displej
 • Ľahko zapojiteľné do Rj45 konektora
 • 24 Volt DC Power zabezpečené priamo pri KineControl
 • Rs495 2 Wire Signal Interface
 • Prevádzková teplota
  • -10°C až +50°C
 • Skladová teplota
  • -40°C až +60°C
logo_changed

Kinepad 3

Vzdialený ovládací panel - LED Displej
 • Ľahko zapojiteľné do Rj45 konektora
 • 24 Volt DC Power zabezpečené priamo pri KineControl
 • Rs495 2 Wire Signal Interface
 • Prevádzková teplota
  • -10°C až +50°C
 • Skladová teplota
  • -40°C až +60°C
logo_changed

485AD

Sada pre pripojenie PC

Izolovaný USB na RS485 komunikačného adaptéra určený pre použitie s Kinetools Studio.

 • Poskytuje rozhranie medzi PC a pohonom
  pre použitie s KineTools
 • Poskytuje elektrickú izoláciu medzi PC a riadiacou sieťou
 • Panelová možnosť

Príslušenstvo a modulárne výstavby

AC vstupná tlmivka

AC vstupná tlmivka ba mala byť inštalovaná na vstupnom termináli meniča a slúži na zamedzovanie prenosu harmonického rušenia generovaného meničom do elektrickej siete, znižovanie prenosu harmonického rušenia do iných komponentov zo siete, zvyšovanie kvality elektrickej siete, zvyšovanie výkonových faktorov a zamedzovanie abnormálnemu kolísaniu napätia v elektrickej sieti (ak je nevyváženosť väčšia ako 3%) ; nárazového prúdu v elektrickej sieti, stabilizáciu vlnového priebehu a znižovanie vplyvu na menič.

Vstupný filter

Externý vstupný filter EMC medzi meničom a zdrojom napájania nielen obmedzuje rušenie meniča spôsobené okolitým elektromagnetickým šumom, ale zároveň zamedzuje rušeniu okolitých zariadení samotným meničom.

DC tlmivka

Tlmivka DC sa používa najmä na meniči a usmerňovači na zvyšovanie faktoru výkonu a filtrovanie rušenia pulzov, napätia, prúdu a znižovanie harmonického rušenia meniča.

Výstupný filter

Úlohou tohto filtra je znižovať rušenie generované vysokými spínacími frekvenciami ktoré vznikajú spínaním IGBT a prenášajú sa vodičmi. EMI filter možno zvoliť pre obmedzenie rušivých zvukov generovaný na výstupnej strane meniča a
zvodového vodiča.

Odrušovací toroid

Tento prvok odrušenia pomáha redukcii rušenia ktoré je vyžarované z vodičov. Môže sa použiť aj na vstupe aj na výstupe meniča frekvencie. Najúčinnejšie je okolo jadra feritu navinúť aspoň tri závity vodiča. Pre zlepšenie účinku je možné použiť aj viac toroidov v jednom obvode.

AC výstupná tlmivka

Výstupná tlmivka AC je osadená na výstupnom termináli meniča a slúži na obmedzenie výbojového prúdu pripojovacieho kábla medzi meničom a motorom, miery hromadenia napätia vlny PWM pasívneho meniča, zvýšenie výkonového faktoru a kvality elektrickej siete a stabilizáciu vlnového priebehu. Keď sa vedenie z frekvenčného meniča k motoru dlhé vedenie (nad 20 m), obmedzí tlmivka rušenie rádiových frekvencií a zvodový prúd. Tlmivka taktiež znižuje vibrácie motora spôsobené spínacími impulzmi meniča. Tlmivka súčasne znižuje efekt odrazuvlny na elektrickom vedení, hlavne pri väčších dĺžkach káblov.

Starostlivosť o meniče, starostlivosť o Vaše podnikanie

Ak je menič súčasťou vami predávaného výrobku alebo je zaradený do vášho výrobného procesu, prioritou je jeho bezproblémová a spoľahlivá prevádzka. Široké spektrum služieb po dobu životnosti, bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo všetky Vaše očakávania pri každej aplikácii.

Naša podpora začína od prvého stretnutia so spoločnosťou VYBO Electric, neskôr pri montáži, uvedenia do prevádzky, vykonávania údržby až po poslednú výmenu a recykláciu pohonu. Technické poradenstvo je štandardom našich služieb. S Vašimi otázkami sa na nás môžete obrátiť 24 hodín denne.

Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Poskytujeme technickú pomoc pred i počas inštalácie. Menič je možné prispôsobiť podľa presných požiadaviek, ktoré vyplývajú z konkrétnych aplikácii.

Predĺženie záruky

Ponúkame možnosť trojročnej alebo päťročnej záruky, ktorej cieľom je eliminovať riziká spojené s poruchami pohonu a tak čo v najkratšom čase vyriešiť možné poruchy. Služby sú viazané k fixným cenám a spadajú na nich štandardné podmienky.

Zmluvná starostlivosť
o meniče Kinedrive

Zmluva zaručuje pevné ceny ku všetkým službám. Je prispôsobená vašim najnáročnejším požiadavkám.

Vzájomne dokonale zladené

 • Optimalizácia pre fekvenčné meniče KineDrive
 • Vysoká efektivita a úspora pri optimalizácii systému
 • Dokonalá spolupráca
 • Vyváženost
 • Nízka hlučnost

Naše elektromotory pre nízke napätie pokrývajú výkonový rozsah od 0,09 až 2 000 kW. Elektromotory triedy Kinetics sú vel’mi efektívne a pozitívnou energetickou bilanciou.

Sú bezkonkurenčné cenou a rýchlosťou dodania a zabezpečujú najvyššiu možnú nákladovo efektívnu prevádzku

Rada E 550 – Navrhnutá pre štandardné použitie s indukčnými motormi
Rada V 350 – Zameraná na náročné aplikácie s motormi menších výkonov
Rada V 560 – Optimalizované na silové aplikácie stredných a vel’kých výkonov
KineDrive DC – Jednosmerný menič z rodiny KineDrive
Rada L 1000 – Vytvorená pre obrovské silové výkony do 5 MW

Skupina KineDrive predstavuje rodinu frekvenčných meničov spoločnosti Vybo Electric, určených pre využitie v priemyselných zariadeniach a továrenských systémoch. Táto skupina zahŕňa nasadenie v akejkol’vek aplikácii. V kombinácii s motormi rady Kinetics LV umožňuje spoločnosť Vybo Electric dodanie kompletného pohonu dimenzovaného presne na požadovanú aplikáciu.

Zavrieť menu